128 Canyeşil - Kurumsal Tanıtım
Canyeşil
Canyeşil Proje Yöneticiliği

Ekosistemizde dengenin bozulduğunu gösteren sinyaller artmaktadır. İklim değişiklikleri, tür sayısında azalma, sel felekatleri bunlardan bazılarıdır. Sera gazı salımı, küresel ısınma, doğal kaynakların tüketimi mevcut hızıyla sürerse değişiklik daha büyük felaketlere dönüşebilecektir. Doğayı korumak, yeşil yerleşimler aracılığıyla daha sağlıklı ortamlar sunmak günde-mimizin en önemli konusudur.

Canyeşil Proje Yöneticiliği, yarınlarımızın konforlu ve doğayla dost binalarının sürdürülebilir ilkeler ışığında tasarımı ve uygulaması aşamalarında kullanıcı ve yatırımcılara danışmanlık yapmaktadır. Bu konuda gerek ulusal ve gerekse uluslararası gelişmeleri, sertifika programlarını yakından izleyen Canyeşil, ilgili dernek, konsey ve kurumlarla sürekli iletişim halindedir.

Yarın tehlike altında ise bugün varolan değerlerimiz birşey ifade etmeyecektir. Değerlerimizin güvence altına alınabilmesi ve sürdürülebilir bir geleceğin oluşturu-labilmesi misyonuyla yola çıkan Canyeşil bu doğrultuda doğa dostu projeler tasarlamakta, geliştirmekte ve bu projeleri hayata geçirmektedir.