Canpa
Great Place to Work

Akmatik


Akmatik

 TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

 
Beyaz Çimento Esaslı Hazır Makine Sıvası
(Cephelerde Beyaz Görünüm)


KULLANIM ALANI


İç ve dış mekanlarda tuğla, gazbeton, beton, brüt beton, bims, briket duvar ve tavan yüzeylere uygulanır.

 
ÖZELLİKLERİ


İç ve dış mekanlarda beyaz görünüm sağlar.
Yüksek yapışma ve dayanım mukavemetleri ile sağlam bir zemin oluşturur.
Makine ile kolay ve hızlı uygulama olanağı sağlar.
 

UYGULAMA


YÜZEY HAZIRLAMA

Uygulama yapılacak yüzey, kalıp yağı, toz, boya ve aderans azaltıcı maddelerden mutlaka arındırılmalıdır.
Uygulama öncesi çatlak ve deliklerin tamiri,aynı malzeme veya uygun Entegre tamir harçları ile yapılmalıdır.
Uygulama yüzeyi gerekli ise su ile nemlendirilmelidir.
Bütün yüzeylerde uygulamadan 1 gün önce PRİMEL PLUS®  ile ön serpme yapılmalıdır.
Yüzey kuruduktan hemen sonra uygulamaya geçilir.
 

HARÇ HAZIRLAMA VE UYGULAMA

AKMATİK hazır sıva karıştırma ve püskürtme makinesi ile karıştırılarak (11-12 lt su/50 kg torba) yüzeye püskürtülür.
Uygulama kalınlığı tek katta 1cm ile 2,5 cm arasında olmalı, kalınlık 2,5 cm’den fazla ise ikinci kat, birinci kat prizini aldıktan sonra maksimum 2,5 cm kalınlığında uygulanır. Yüzey mastarlanır.
Bu işlemden sonra sıva yeterince sertleştiğinde sıva yüzeyi trifillenir ve nemli bir sünger ile yüzey bitirilir.

 
TÜKETİM


1 cm kalınlık için yaklaşık 13,5 kg/m²


 
TEKNİK DEĞERLER


Kuru Yığın Yoğunluğu, kg/m3 1400 ± 200
Basınç Dayanımı, N/mm2 >1,5 (CS II)
Bağ Dayanımı, N/mm2 ≥ 0,3 (FP:B)
Kılcal(Kapiler) Su Emme ≤0,4 (W1)
Su Buharı Geçirgenliği Katsayısı (µ) ≤ 25
Ortalama Isıl İletkenlik (W/m.K) ≤0,67
Yangına Tepki A1