Canpa
Great Place to Work

ELASTİKOR KALEKİM Su Yalıtımı


ELASTİKOR KALEKİM Su Yalıtımı

ELASTİKOR


Su Yalıtım Malzemesi

Ürün Tanımı

Akrilik esaslı, tek bileşenli sıvı plastik kaplama ve elastik su yalıtım malzemesidir.


Uygulama Alanları


 •  Beton, sıva, çimento levha, galvaniz, çinko, alüminyum, PVC, polyester, ahşap kaplı eğimli çatı ve terasların yalıtımında, 
 •  Binaların dış cephelerinin su yalıtımında, 
 •  Çatlaklar, saçak, baca dipleri gibi detayların yalıtımında kullanılır.


Özellikleri


 •  Kullanıma hazırdır, fırça veya rulo ile kolayca uygulanabilir. 
 •  İşçilik maliyeti düşüktür. 
 •  %600 elastiktir. 
 •  Etkin su buharı geçirgenliği vardır. 
 •  UV ışınlarına yüksek dayanımlıdır. 
 •  Düşük sıcaklıklarda esnekliğini korur. 
 •  Kale Renk Ustası’nın 144 renginde renklendirilebilir. 
 •  Üzeri boyanabilir.


Teknik Özellikleri


 • (23°C ve %50 Bağıl Nem) 


Genel Bilgiler 


 • Görünüm: Beyaz renkli sıvı 
 • Raf Ömrü: Açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 ay 


Uygulama Bilgileri 


 • Uygulama Sıcaklığı: (+5°C) - (+35°C) 
 • Katlar Arası Bekleme Süresi: 4 saat (20°C’de) 
 • Kullanıma Alma Süresi: 3-7 gün 
 • Tüketim (Ortalama): 1,5 kg/m2 (1 mm kuru fi lm kalınlığı için) 
 • Uygulama (Dikey yüzeyde): Kat sayısı 2 Toplam kalınlığı 0.75-1 mm 
 • Uygulama (Yatay yüzeyde): Kat sayısı 3 Toplam kalınlığı 1-1.5 mm 


Performans Bilgileri 


 • Yapışma Mukavemeti (EN 1542): ≥ 0,8 N/mm2 
 • Buz Çözücü Tuz Etkisi Olmaksızın Yapışma Mukavemeti 
 • (EN 13687-3/ EN 1542): 
 • ≥ 0,8 N/mm2 
 • Isıl Yaşlandırma Sonrası Yapışma Dayanımı (EN 1062-11/EN 1542): ≥ 0,8 N/mm2 
 • Hızlı Yaşlandırma Dayanımı (EN 1062-11): Görsel değişim yok. (2000 s. UV ve yoğuşma) 
 • Çatlak Köprüleme: (21ºC / -10°C; %50 bağıl nem EN 1062-7) ≥ 2,5 mm (A5) / ≥ 1,50 mm (A4) 
 • Esneklik: Ekstra esnek 
 • Su Buharı Geçirgenliği (EN ISO 7783-2): Sınıf I; Sd < 5 (Sd: eş değer hava tabakası kalınlığı) 
 • Karbondioksit Geçirgenliği (EN 1062–6): Sd >50 m (Sd: eş değer hava tabakası kalınlığı) 
 • Klor İyonu Difüzyonu (ASTM C1202): ≤ 200 Coulomb (çok düşük geçirgenlik) 
 • Kapiler Su Emme Değeri (EN 1062-3): ≤ 0,1 kg/m2 h1/2 
 • Sıcaklık Dayanımı: (-30°C) - (+80°C) 
 • Tehlikeli Maddeler: Madde 5.3’e uygun 
 • Yangına Tepki: Avrupa sınıfı Ds1d0


Uygulama Talimatı


 •  Yüzey, yapışmayı önleyecek kalıntılardan arındırılmalıdır. 
 •  Yüzeyin kürünü almış ve sağlam olmasına dikkat edilmelidir. 
 •  Yüzeyde su birikimini önleyecek şekilde, düzgünlük ve eğim sağlanmalıdır. 
 •  Uygulama yapılacak yüzeyde bozukluklar ve çatlaklar varsa TAMİRART, KALEMASTİK veya dolgu ebadına bağlı olarak ağırlık olarak 1/2 veya 1/3 oranında ince kum ile karıştırılıp macun haline getirilmiş ELASTİKOR ile düzeltilmelidir. 
 •  Uygulama öncesi yüzeye astar katı olarak hacimce 1/4 oranında su ile seyreltilmiş ELASTİKOR sürülmelidir. 
 •  Astar olarak kullanım haricinde asla seyretilmemelidir. 
 •  ELASTİKOR karıştırıldıktan sonra, fırça veya rulo ile yatayda 3; dikeyde 2 kat uygulanmalıdır. Uygulamanın toplam kalınlığı 1-1,5 mm olmalıdır. 
 •  Ortam sıcaklığına bağlı olarak katlar arasında 4 saat beklenmelidir. Bilgi föyünde önerilenler dışında ürüne, herhangi bir katkı eklenmemelidir. 
 •  Uygulamaya ara verildiği zamanlarda ambalaj kapalı tutulmalıdır. Ürün donmaktan korunmalıdır. 
 •  Geniş satıhların güçlendirilmesinde ve çatlakların köprülenmesinde ELASTİKOR özel yalıtım filesi ile birlikte uygulanmalıdır. Parapet köşeleri, aydınlıklar, baca dipleri gibi birleşme yerlerinde pah bandı kullanılması veya ürünün özel yalıtım filesiyle birlikte uygulanması önerilir. Bu işlem, astar uygulamasından sonra yapılmalıdır. 
 •  Çok yüksek sıcaklıkta, güneş ışığına direkt olarak maruz kalan, çok rüzgarlı, sisli, yağmurlu, don riski olan havalarda uygulama yapılmamalıdır. 
 •  Yaya ve yük trafiğine maruz kalan yüzeyler, şap, seramik gibi koruyucu bir kaplama malzemesi ile kaplanmalıdır. 
 •  Üzeri seramik döşenecek ise, en az S1 özelliklerini sağlayan esnek tipte bir yapıştırıcı kullanılmalıdır. 
 •  ELASTİKOR uygulanan yüzeyin kurumadan önce kumlanması üzerine yapışma özelliğini arttırır.


Uyarılar


 •  Daha ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz. 
 •  Düşük sıcaklık ve yüksek bağıl nem kuruma süresini uzatabilir. 
 •  Uygulama yapılacak yüzeyin nemli olmamasına dikkat edilmelidir. 
 •  Durağan suya maruz kalan yüzeylerde kullanılmamalıdır. 
 •  Belirtilen tüketim miktarı genel bir bilgidir. Uygulama koşulları ve yüzey özelliklerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.


Depolama


 •  5°C - 35°C arasında güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde depolanmalıdır.


Ambalaj


 •  3 kg, 10 kg ve 20 kg’lık plastik kova.


Kalite Belgeleri


 • TS EN 1504-2'ye ve TS EN 14891’e uygun 
 • Bayındırlık Poz No: 04.509