Canpa
Great Place to Work

GeoTeknik PP 1500 Örgüsüz Geotekstil


GeoTeknik PP 1500 Örgüsüz Geotekstil

GeoTeknik PP 1500 Örgüsüz Geotekstil, milimetreden çok daha ince saf polipropilen esaslı elyafların iğnelenmesi ve ısıl işlem uygulanması yöntemiyle beyaz renkli olarak üretilen, örgüsüz tekstil ürünüdür. 

Özellikler ve Avantajlar 
  • Saf polipropilen elyaf kullanılarak üretilmiştir. 
  • Sık iğneleme ve üstün üretim teknolojisi ile elyafların homojen bir şekilde dağılımının sağlandığı bir yapıya sahiptir. 
  • 6 m genişliğe kadar üretim imkanı ile büyük alanlarda minimum biniyle malzeme ve işçilik tasarrufu ile hızlı uygulama avantajı sağlar. 
  • Üretim esnasında uygulanan ısıl işlem nedeniyle standart geotekstillere göre daha mukavimdir.
Ağırlık: EN ISO 9864 g/m2 150 

Kalınlık (2kPa’da): EN ISO 9863-1 Mm 1,3 

Çekme Dayanımı (Boyuna – Enine): EN ISO 10319 kN/m 6/7 

Kopma Uzaması (Boyuna – Enine): EN ISO 10319 % Min. 

50 Statik Delinme: EN ISO 12236 N 1300 

Dinamik Delinme: EN ISO 13433 Mm 28 

Su Geçirgenliği: VH50 EN ISO 11058 l/s* m2 100

Görünür Göz Açıklığı: O90 EN ISO 12956 mm 0,13 

Filtre Amaçlı 

Mühendislik uygulamalarında kaba ve ince malzemenin bir arada kullanıldığı durumlarda, ince malzemenin diğer malzemenin gözeneklerini tıkaması veya yıkanma olayının oluşmaması için araya bir filtre malzemesi olarak kullanılmaktadır. Suyun etkin şekilde kontrolünde ve yönlendirilmesinde filtre ve yataklama malzemesi olarak önerilen GeoTeknik PP 1500 Örgüsüz Geotekstil, aşağıdaki alanlarda kullanılır: 
  • Fransız dren kanalında 
  • Yeşil çatı drenajında 
  • Perfore boru kaplamalarında 
  • Tünel ve istinat duvarı gibi dikey uygulamalarında 
  • Sahil yapılarında . 
Ayırma Amaçlı 
  • Zayıf zeminler üzerinde yapılması düşünülen yapılarda temel altında kullanılarak, yapı temelinin zemine atmasını engeller, zeminin stabilizasyonunu sağlar ve beklenmeyen farklı oturmaların oluşma riskini azaltır.