Canpa
Great Place to Work

İZOFLEX KALEKİM Su Yalıtımı


İZOFLEX KALEKİM Su Yalıtımı

İZOFLEX
Su İzolasyon Harcı


Ürün Tanımı


Tek bileşenli, çimento esaslı, su geçirimsizliği sağlayıcı kimyasal katkılar içeren, su yalıtım harcıdır.


Uygulama Alanları

 • Banyo, duş, wc gibi ıslak hacimli mekanlarda, 
 • Küçük ölçekli su depolarında ve süs havuzlarında, 
 • Küçük ölçekli teraslarda, balkonlarda, 
 • Beton, sıva, şap gibi yüzeyler üzerine kullanılır.

Özellikleri

 • Seramik kaplama veya şap öncesi ideal su yalıtım malzemesidir. 
 • İçme suyu depolarında kullanıma uygundur. 
 • Yüksek tutunma gücüne sahiptir. 
 • Donatı veya çelik için korozif değildir. 
 • Yatay ve düşey yüzeylerde uygulanabilir. 
 • Betonda karbonatlaşmayı engeller. 
 • Fırça, mala, rulo veya sprey ile kolay uygulanır.

Teknik Özellikleri

 • (23°C ve %50 Bağıl Nem) 

Genel Bilgiler 

 • Görünüm: Beyaz veya Gri renkli toz 
 • Raf Ömrü: Açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 ay 

Uygulama Bilgileri 

 • Uygulama Sıcaklığı: (+5°C) - (+35°C) 
 • Karışım Oranı: 
 • 5-5,5 lt su / 25 kg toz (Mala uygulaması) 
 • 7,5-8 lt su / 25 kg toz (Fırça uygulaması) 
 • Kap Ömrü: 1 saat 
 • Tüketim (Ortalama): 2 kg/m2 (1 mm kalınlık için) 
 • Katlar Arası Bekleme Süresi: 5-6 saat 
 • Kullanıma Alma Süresi: 1 hafta 

Performans Bilgileri 

 • Su Geçirimsizlik (3 mm kalınlık için): ≥ 1 bar (pozitif) 
 • Yapışma Mukavemeti (EN 1542): ≥ 1,00 N/mm2 
 • Buz Çözücü Tuz Etkisi Olmaksızın Yapışma Mukavemeti: 
 • (EN 13687-3/ EN 1542) ≥ 1,00 N/mm2 
 • Isıl Yaşlandırma Sonrası Yapışma Dayanımı (EN 1062-11/EN 1542): ≥ 1,00 N/mm2 
 • Su Buharı Geçirgenliği (EN ISO 7783-2): Sınıf I ; Sd < 5 (Sd: Eş değer hava tabakası kalınlığı) 
 • Kapiler Su Emme Değeri (EN 1062-3): ≤ 0,1 kg/m2h0,5 
 • Eğilme Mukavemeti (EN 12808-3): ≥ 10 N/mm2 
 • Basma Mukavemeti (EN 12808-3): ≥ 30 N/mm2 
 • Sıcaklık Dayanımı: (-30°C) - (+80°C) 
 • Tehlikeli Maddeler: Madde 5.3’e uygun 
 • Yangına Tepki Avrupa sınıfı: Bs1d0

Uygulama Talimatı

 • Yüzeyin, yapışmayı önleyecek kalıntılardan arındırılmış, kürünü almış ve sağlam olmasına dikkat edilmelidir. Uygulama yapılacak yüzeyde bozukluklar varsa TAMİRART ile düzeltilmelidir. 
 • Uygulama yapılacak yüzey güneş, yağmur ve tozdan 1 gün süreyle korunmalı ve direkt güneş ışığı altında uygulama yapılmamalıdır. Uygulamaya geçmeden önce yüzey suya doyacak kadar ıslatılmalıdır. Göllenme olmamasına dikkat edilmelidir. 
 • 25 kg toz harç, fırça ile uygulamada 7,5-8 lt, mala ile uygulamada 5-5,5 lt su üzerine yavaşça boşaltarak topak kalmayıncaya kadar karıştırılmalıdır. Karışımın 500 devir/dakikadan az düşük devirli mikser ile yapılması önerilir. 
 • Harç olgunlaşması için 5 dakika dinlendirilmeli, uygulamaya başlamadan tekrar 1-2 dakika karıştırılmalıdır. 
 • Hazırlanan harç rulo veya fırça ile zemine 2 kat olarak uygulanmalıdır. Katlar arasında sıcaklığa bağlı olarak 5-6 saat kadar beklenmelidir. Katlar birbirine dik yönde uygulanmalıdır. Toplamda 2-3 mm’lik bir uygulama kalınlığı yeterli olacaktır. Mala ile tek kat uygulamada bu kalınlık elde edilebilir. 
 • Uygulama yapılan mekandaki köşelere, birleşim yerlerine pah bandı uygulanmalıdır. Pah bandı olmayan durumlarda birleşim detayları ovalleştirilmeli ve harca file takviye edilmelidir. 
 • Hazırlanan harç, 1 saat içinde tüketilmelidir. Yüksek sıcaklık, düşük nem, rüzgar gibi uygun olmayan ortam şartlarında yapılan uygulamada bu süre kısalabilir. Kullanım süresi geçmiş harç atılmalıdır. Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri bol su ile yıkanmalıdır. 
 • Uygulama yapıldıktan sonra yüzey direkt güneş ışığından, yağmurdan, dondan ve rüzgardan en az 1 gün korunmalıdır. 
 • İZOFLEX uygulanan yüzeyin üzeri şap, seramik gibi koruyucu bir kaplama malzemesi ile kaplanmalıdır. 
 • Uygulama yapılan alanlar, kullanıma alınmadan ya da kaplanmadan önce en az 3 gün beklenmelidir. 
 • Kaplama işlemi sırasında yalıtım malzemesine mekanik olarak zarar verilmemesine dikat edilmelidir.

Uyarılar

 • Çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız, cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Daha ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz. 
 • Belirtilen tüketim miktarı genel bir bilgidir. Uygulama koşulları ve yüzey özelliklerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Depolama

 • En fazla 10 kat istifle kuru ortamda depolayınız.

Ambalaj

 • 25 kg kraft torba.

Kalite Belgeleri

 • TS EN 1504-2’ye uygun 
 • İzoFlex Beyaz, Hacettepe Üniversitesi Türkiye Doping Kontrol Merkezi ve Kimyasal Analiz Laboratuvarı BS 6920 Standardı’na göre içme suyu temasına uygun raporlu. 
 • İzoFlex Beyaz: Bayındırlık Poz No: 04.477/1 
 • İzoFlex Gri: Bayındırlık Poz No: 04.477/2