Canpa
Great Place to Work

Polyester Keçe Beyaz 150 gr/m²


Polyester Keçe Beyaz 150 gr/m²

Kullanım Alanları 
 • Kaplamasız yollar, kaplamalı yol, uçuş pisti, yol dolguları altında drenaj şiltesi, spor sahaları 
 • İzolasyon malzemelerinin altında 
 • Çimento, kum vs, maddeler için esnek yapıların ve depolama havuzlarının yapımında 
 • Drenaj sistemleri ve problemleri 
 • Toprak baraj üst kısmı drenajında
 • Toprak barajlarda sızan suyun birikiminde drenaj bölmesi 
 • Barajların drenaj yüzeyi çevresinde filtre 
 • Toprak barajlarda rip rap altına ve kil çekirdek menba-mansabına 
 • Yol üst kaplamalarında 
 • Kıyı koruma malzemesi altına 
 • Zemin ile su kanal kaplaması arasına 
 • Koruyucu levha altında filtre 
 • Yer altı su seviyesi yüksek olan bölgelerde yapılacak temelleri altına, silt-kum vb. su tarafından sürüklenmesinin önlenmesinde 
 • Su içindeki pislik, rüsubat, silt, kum vs,nin tutulmasında (nehir su kanalı, su deposu, su arıtma tesisi, havuz) 
 • Atık ve artık malzemelerin tutulmasında (fabrika, nehir, kanalizasyon, baca, çöp çukuru) 
 • Barajlar, sahil şeritli düzenlemeleri ve toprak dolgularda (hidrolik basıncın etkisini ve erozyonu önleme) 
 • Kapilerite şilteleri, asfalt/beton takviye tabakası, demiryolları 

  Ayırma:
Geosentetikler iki farklı toprak tabakasını birbirinden ayırır ve karışmayı engeller. 
   
  Filtrasyon:
Geosentetikler ince partikülleri tutarak yeterli miktarda suyun akışını sağlarlar. Filtre fonksiyonunun gerçekleşmesi için geçirgenliği yüksek ve uygun gözenek açıklığına sahip geotekstil kullanılmalıdır. 
   
  Güçlendirme:
Geosentetikler, toprak/geotekstil sisteminin yük taşıma kapasitesini artırırlar. Bunun sağlanabilmesi için geotekstilin yüksek çekme mukavemetli ve iyi drenaj özelliklerine sahip olmasının yanı sıra geotekstil ile toprak arasında yüksek sürtünme sağlayacak özellikte olması da gerekir. 
   
  Drenaj:
Drenaj fonksiyonu ile zemin içindeki suyun geotekstil düzlemi içinde akışı sağlanır. Bu fonksiyonun yerine getirilebilmesi için geotekstilin hacimli bir yapıya ve yeterli kalınlığa sahip olması gerekmektedir. 
   
  Yalıtım:
Geosentetikler sızdırmazlığı sağlayarak yalıtım görevini görür. Geotekstil herhangi bir tutturma tabakasıyla birlikte kullanılarak söz konusu maddenin emilmesi sağlanır ve bu şekilde su geçirmeyen bir tabaka elde edilir.
   
  Koruma:
Koruma fonksiyonu ile sentetik su geçirmeyen membranlar dış etkenlerden korunur. Koruma fonksiyonunun yerine gelmesi için geotekstilin sıkı ve hacimli bir yapıya sahip olması esastır.