Canpa
Great Place to Work

Sikalatex TR 30kgPB


Sikalatex TR 30kgPB

SikaLatex®, iyi bir yapışma ve su geçirimsizlik istenen yerlerde çimento harçlarına katılan, sıvı sentetik kauçuk emülsiyondur.

KULLANIMI
 
SikaLatex®, çimento harçlarının kalitesini önemli ölçüde arttıran yüksek nitelikli bir emülsiyon olarak aşağıdaki uygulamalarda kullanılır.
 • İnce tabaka tamir harçları
 • Sıvalar
 • Döşeme şapları
 • Beton tamir harçları
 • Aşınma dayanımlı kaplamalar
 • Seramik yapıştırma harçları
 • Duvar harçları

Sarfiyat / Dozaj: SikaLatex® genellikle temiz karışım suyuna 1:1-1:4 (SikaLatex:Su) oranında karıştırılarak kullanılır.
 
ÖZELLİKLERİ

SikaLatex®, harca aşağıdaki özellikleri kazandırmak üzere karışım suyuna ilâve edilir:
 • Mükemmel yapışma
 • Büzülmenin azaltılması
 • Daha fazla elâstikiyet
 • Mükemmel su geçirimsizlik
 • Aşınma dayanımının artırılması
 • Kimyasal dayanımın iyileştirilmesi
 • Korozif değildir, donatıya zarar vermez
 • Kullanıma hazırdır
 • Yüksek alkali ortamlarda bile SikaLatex’in emülsiyonu bozulmaz