Canpa
Great Place to Work

ULTRALASTIC KALEKİM Su Yalıtımı


ULTRALASTIC KALEKİM Su Yalıtımı

ULTRALASTIC


Su Yalıtım ve Beton Koruma Harcı


Ürün Tanımı


Emülsiyon polimer esaslı sıvı bileşen, su geçirimsizliği ve işlenebilirliği artırıcı mineral katkılar ve özel elementler içeren toz bileşenden oluşan, yüksek dayanımlı, iç ve dış mekanlarda uygulanabilen, hızlı, ekstra elastik su yalıtım ve beton koruma harcı.


Uygulama Alanları

 • Temel altı su yalıtımında, 
 • Temel ve perde duvarlara, 
 • Beton zeminlerin toprak zemine temas eden alanlarında, 
 • Harekete (yaya-yük trafi ği, esneme) maruz yüzeylerde 
 • Eski bitümlü yüzeyler üzerine, 
 • Eski seramik kaplamaları üzerine, 
 • Hızlı uygulama istenen yerlerde, 
 • Duvar kesiti yalıtımında, 
 • Teraslarda, balkonlarda, 
 • Tuzlu sulara karşı koruma istenen yerlere, 
 • Deniz suyu ve buz çözücü tuzlara karşı korunması gereken beton yüzeyler üzerine, 
 • Havuz, su deposu gibi daimi ıslak bölgelerde, 
 • Banyo, duş, wc gibi ıslak hacimli mekanlarda, 
 • Seramik altı su yalıtımında, 
 • Beton, sıva, şap gibi yüzeyler üzerine uygulanır.

Özellikleri

 • Yaşlanmaya ve UV ışınlarına karşı dirençlidir. 
 • Yüksek tutunma gücüne sahip, ekstra elastiktir. 
 • Donatı veya çelik için korozif değildir. 
 • Uygulamadan 2 saat sonra yağmura, 16 saat sonra basınçlı suya dayanıklı hale gelir. 
 • Hızlı bir şekilde üzerine işlem yapılabilir, boyanabilir. 
 • Yatay ve düşey yüzeylerde uygulanabilir. 
 • Betonda karbonatlaşmayı engeller. 
 • Donma-çözünmeye karşı dayanıklıdır. 
 • Kalsiyum ve sodyum klorür gibi buz eritici tuzlara, deniz suyuna ve karbondioksit gazına karşı betonu korur. 
 • Fırça, mala, rulo veya püskürtme ile kolay uygulanır.

Teknik Özellikleri

 • (23°C ve % 50 Bağıl Nem Koşullarında) 

Genel Bilgiler 


 • Görünüm: 1. Bileşen: Kiremit renkli toz; 2. Bileşen: Beyaz sıvı 
 • Raf Ömrü: (Toz ve Sıvı) Açılmamış ambalajında kuru ortamda 6 ay. 

Uygulama Bilgileri 


 • Uygulama Sıcaklığı: (+5°C) - (+25°C) 
 • Karışım Oranı: 10 lt sıvı / 25 kg toz 
 • Karıştırma: ~2dk. 400-600 devir/dk. karıştırıcı ile 
 • Kap Ömrü: 45 dakika 

Tüketim


 • Normal düzeyde suya maruz alanlarda 2,4 kg/m2 (1 kat) 
 • Duvar kesitlerinde, nem yalıtımında, balkon ve teraslarda, tuğla yüzeylerde 3,2 kg/m2 (2 kat) 
 • İnşaat duvarlarında, 4,5 kg/m2 (2 kat) 
 • Toprak ile temas edecek beton yüzeyler ve temel altında 6,0 kg/m2 (2 kat) 
 • Katlar Arası Bekleme Süresi: 2 saat 
 • Kullanıma Alma Süresi: 16 saat 

Performans Bilgileri 


 • Su Geçirimsizlik (3mm kalınlık için): ≥ 7 bar (pozitif) 
 • Yapışma Mukavemeti (EN 1542): ≥1,00 N/mm2 
 • Buz Çözücü Tuz Etkisi Olmaksızın Yapışma 
 • Mukavemeti (EN 13687-3/ EN 1542): ≥1,00 N/mm2 
 • Isıl Yaşlandırma Sonrası Yapışma Dayanımı (EN 1062-11/EN 1542): ≥1,00 N/mm2 
 • Çatlak Köprüleme (EN 1062-7): (21 ºC) ≥ 2,5 mm 
 • Kopmada Uzama: %80 
 • Basınç Yükü: ≥ 1MN/m2 
 • Klor İyonu Difüzyonu (ASTM C1202): ≤ 200 Coulomb (Sınıf: Çok düşük geçirgenlik) 
 • Karbondioksit Geçirgenliği (EN 1062–6): Sd >50 m (Sd: eş değer hava tabakası kalınlığı) 
 • Su Buharı Geçirgenliği (EN ISO 7783-2): Sınıf I ; Sd <5 
 • Kapiler S u Emme Değer i (EN ISO 1062-3): < 0,1 kg/m²h0,5 
 • Sıcaklık Dayanımı: (-40°C) - (+80°C) 
 • Tehlikeli Maddeler: Madde 5.3’e uygun 
 • Yangına Tepki: Avrupa sınıfı Cs1d0

Uygulama Talimatı

 • Yüzey, yapışmayı önleyecek kalıntılardan arındırılmalıdır. 
 • Yüzeyin kürünü almış ve sağlam olmasına dikkat edilmelidir. 
 • Uygulama yapılacak yüzeyde bozukluklar varsa TamirArt ile düzeltilmelidir. 
 • Uygulama yapılacak yüzey güneş, yağmur ve tozdan 1 gün süreyle korunmalı ve direkt güneş ışığı altında uygulama yapılmamalıdır. Uygulamaya geçmeden önce yüzey suya doyacak kadar ıslatılmalıdır. Göllenme olmamasına dikkat edilmelidir. 
 • Aşırı emici yüzeylerde, emiciliği azaltmak amacıyla KALEKİM ASTAR kullanılmalıdır. 
 • 15 kg. toz harç, 10 lt. sıvı bileşen üzerine yavaşça boşaltılarak topak kalmayacak biçimde iyice karıştırılmalıdır. Karışımın 400-600 devir/dakika düşük devirli mikser ile minimum 2 dakika süresince yapılması önerilir. 
 • Yüzey gözenekli ise mala ile sıyırma işlemi yapmak suretiyle, gözenekler giderilmelidir. 
 • Uygulama durumuna göre 1 ya da 2 kat olarak uygulanmalıdır. Tek seferde maksimum 8 mm kalınlığında uygulama yapılabilir. Katlar arasında sıcaklığa bağlı olarak 2 saat kadar beklenmelidir. Katlar birbirine dik yönde uygulanmalıdır. Farklı kullanım alanları için teknik tabloda belirtilen tüketim miktarı önerilerini inceleyiniz. 
 • Hazırlanan harç, 45 dakika içinde tüketilmelidir. Yüksek sıcaklık, düşük nem, rüzgar gibi uygun olmayan ortam şartlarında yapılan uygulamada bu süre kısalabilir. Kullanım süresi geçmiş harç atılmalıdır. Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri bol su ile yıkanmalıdır. 
 • Uygulama yapılan alan su tankı ise ürünün en az 28 gün kürlenmesi beklenir ve kürlendirme sonrası tank sıcak su ile yıkanır. 
 • Kaplama yeterli düzeyde sertleşinceye kadar (yaklaşık 16 saat) kullanıma alınmamalıdır.

Uyarılar

 • Tozunu solumayınız, cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Daha ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.

Depolama

 • Sıvı bileşen (+5°C) – (+25°C) arasında dondan korunmalı ve güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde depolanmalıdır. 
 • Toz bileşen en fazla 10 kat istifl e kuru ortamda depolanmalıdır.

Ambalaj

 • Toz: 15 kg. kraft torba, 
 • Sıvı: 10 lt. plastik kova, 
 • 25 kg. lık set.