Canpa
Great Place to Work

Waterfix


Waterfix

TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

Çimento Esaslı Hızlı Priz Alan Su Yalıtım Malzemesi
(Şok Prizli Su Tıkacı)

 
KULLANIM ALANI


Aktif su sızıntısının olduğu yerlerde, hareketsiz çatlakların tamirinde, beton yüzeylerde bozuk ve delik kısımların tamirinde ve doldurulmasında kullanılır.

 
ÖZELLİKLERİ


Su ile temasında 5-10 sn içinde prizini almaya başlar.
Akış halindeki suyu çok kısa sürede durdurur.
Kolay ve hızlı uygulama imkânı verir.
1 saat içinde üzerine çimento esaslı uygulama yapılabilir.

 
UYGULAMA

HARÇ HAZIRLAMA VE UYGULAMA


Uygun miktarda (yaklaşık 5 kg WATERFIX®/1,4-1,5 lt su)  toz maksimum 30 sn’de su ile karıştırılmalı ve 3 dk içinde kullanılmalıdır. Uygulama alanındaki delik, su basıncını azaltmak için min. 3x3 cm boyutunda genişletilir.Harç el ile konik hale getirilir, su kaçağının olduğu bölgeye tek seferde yerleştirilir ve 1 dk boyunca el sabit olarak beklenir. Malzeme katılaştıktan sonra yüzey hızlıca mala ile düzeltilmelidir. Tek seferde kapanamayacak deliklerde yukarıdaki işlem kenarlardan merkeze doğru tekrarlanır. Tuğla,gaz beton, zayıf sıvalı yüzeylerde uygulanmaz.
 
 
TEKNİK DEĞERLER


Kuru Birim Ağırlığı 1000±100
 
  1 saat 1 gün 3 gün 28 gün
Basınç Dayanımı, N/mm2 7 12 15 20
Eğilme Dayanımı, N/mm2 1 2 2,5 4,5